Varstvo intelektualne lastnine postaja za dolgoročno uspešno in dobičkonosno poslovanje čedalje bolj pomembno.

Znamke

Pri SKOZAR Legal & Venture vam bo pomagal registrirani zastopnik za znamke in modele.

Nudimo vam celovito podporo pri varstvu vaše znamke, od presoje registrabilnosti do končne registracije znamke.

Prav tako vam nudimo celovito podporo pri prenosu ali licenciranju pravice, v primeru spora pa vas zastopamo pred registrskimi organi in sodišči.

Kaj lahko registriramo kot znamko?

Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, zlasti iz besed, ali iz slik, črk, številk, barv, oblike blaga ali njegove embalaže ali zvokov, če imajo razlikovalni učinek.

Razlikovalni učinek pomeni, da se lahko s temi znaki blago ali storitve vašega podjetja razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.

Na kakšen način lahko registriramo znamko?

Znamko lahko za vas registriramo kot nacionalno, evropsko ali mednarodno znamko. 

Nacionalna znamka

Nacionalna znamka se registrira pri slovenskem Uradu za intelektualno lastnino in vam zagotavlja varstvo na območju Slovenije.

Evropska znamka

Evropska znamka (EUTM) se registrira pri Uradu EU za intelektualno lastnino in vam zagotavlja varstvo na območju Evropske Unije.

Mednarodna znamka 

Registrira se pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO). V postopek so vključeni nacionalni uradi držav, v katerih se zahteva varstvo. Zagotavlja varstvo v državah, ki se jih določi z zahtevo za registracijo ali naknadno razširitev varstva.

Modeli

Pri SKOZAR Legal & Venture vam bo pomagal registrirani zastopnik za znamke in modele.

Nudimo vam celovito podporo pri varstvu vašega modela, od presoje registrabilnosti do končne registracije modela.

Prav tako vam nudimo celovito podporo pri prenosu ali licenciranju pravice, v primeru spora pa vas zastopamo pred registrskimi organi in sodišči.

Kaj lahko registriramo kot model?

Model se registrira za videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.

Videz izdelka pomeni izgled celotnega izdelka ali njegovega dela, ki izhaja iz značilnosti zlasti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka samega ali ornamentov na njem.

Videz je nov, če prej javnosti ni bil dostopen enak videz izdelkaIndividualno naravo pa ima, če se celotni vtis na seznanjenega uporabnika razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi kak drug (starejši) videz izdelka.

Na kakšen način lahko registriramo model?

Model lahko za vas registriramo kot nacionalni, evropski (ti. model skupnosti) ali mednarodni model.

Nacionalni model

Nacionalni model se registrira pri slovenskem Uradu za intelektualno lastnino in vam zagotavlja varstvo na območju Slovenije.

Model skupnosti

Model skupnosti (CD) se registrira pri Uradu EU za intelektualno lastnino in vam zagotavlja varstvo na območju Evropske Unije.

Mednarodni model

Registrira se pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino (WIPO). V postopek so vključeni nacionalni uradi držav, v katerih se zahteva varstvo. Zagotavlja varstvo v državah, ki se jih določi z zahtevo za registracijo.

Avtorska in sorodne pravice

Z avtorsko pravico se varuje imetnike pravic na delih iz področja književnosti, znanosti in umetnosti.

Tako avtorska pravica na primer pokriva pisana dela, glasbo, avdiovizualne produkte, izdelke grafičnega oblikovanja in podobno.

Poznamo tudi sorodne pravice, ki jih imajo na primer izvajalci del.

Nudimo vam podporo pri ureditvi razmerij med stvaritelji in/ali naročniki avtorskega dela, pri prenosu ali licenciranju pravic, v primeru spora pa vas zastopamo pred sodišči in drugimi organi.

Ali je avtorsko pravico potrebno registrirati?

Ne. Avtorska pravica nastane že s samo stvaritvijo varovanega dela.

Vendar pa je potrebno poskrbeti za ustrezne dogovore v primeru licenciranja in prenosa pravic. Posebna pravila veljajo v primeru, ko je delo ustvarjeno v delovnem razmerju. 

V nekaterih primerih je upravljanje avtorske pravice predmet posebne ureditve, na primer takrat, kadar se vaše avtorske pravice obvezno upravljajo kolektivno preko organizacij. V teh primerih je prav tako potrebno urediti ustrezna razmerja.

Želite prejemati uporabne vsebine?

Če želite, vam bova pošiljala vsebine z odgovori na pravna in davčna vprašanja in izzive.

 

Uspešno ste se naročili na prejemanje uporabnih vsebin.