Sklepajte posle predvidljivo, varno in učinkovito.

Pravna področja

Gospodarske družbe, investitorji in podjetniki se srečujete z različnimi pravnimi izzivi pri svojem poslovanju, financiranju, investiranju in drugih pravnih transakcijah.

Stopite v stik z nami, da se pogovorimo, kako bi najbolje pristopili k vašim konkretnim izzivom.

1 Korporacijsko in gospodarsko pravo

Izvedbe skupščin, ustanovitve družb, pogodbeno urejanje razmerij med družbeniki, izplačilo dobička, razmerja med povezanimi družbami, statusna preoblikovanja, razmerja med organi družbe, pogodbe med gospodarskimi subjekti itd. Vprašanj in izzivov je na tem področju veliko. Kontaktirajte nas, da vam jih pomagamo rešiti.  

2 Financiranje in investicije

Bančna posojila, obveznice, konvertibilni instrumenti, zavarovanja, odkupi terjatev itd. Zagotavljanje zadostnih virov financiranja je za podjetja vedno ena izmed najpomembnejših nalog, ki pogosto odpira zahtevna pravna vprašanja. Obrnite se na nas, da boste posle financiranja izvedli predvidljivo, varno in zakonito.

3 Združitve in prevzemi

Prodajalcem in kupcem svetujemo v vseh fazah prodaje ali nakupa poslovnih deležev ali delnic (share deal) in pri nakupu oziroma prodaji dela dejavnosti preko sredstev družbe (asset deal). Svetujemo pri in vodimo tudi postopke združitev (spojitve in pripojitve) in delitev (izčlenitev in oddelitev), ki vključujejo čezmejne elemente.

4 Skladnost poslovanja

Glede na branžo, v kateri delujete, ali glede na stranke, s katerimi poslujete, ste lahko podvrženi področnim predpisom, ki kogentno urejajo vaše poslovanje (npr. predpisi s področja potrošnikov, potrošniškega kreditiranja, zavarovalništva, bančništva, preprečevanje pranja denarja, nepremičninskega posredovanja ipd.). Kontaktirajte nas, če se soočate z dilemami, kako zadostiti zahtevam področnih predpisov, da skupaj najdemo najboljši način za prilagoditev vašega poslovanja zahtevam zakonodaje.

5 Varstvo podatkov in zasebnost

Varstvo osebnih podatkov ob naraščajočem številu sodobnih tehnologij postaja čedalje bolj pomembno in preplet prava in tehnologij je vedno bolj zapleten. Ključno je, da pravni svetovalci poznamo osnove tehničnih vidikov IT storitev in da razumemo jezik, ki ga govorite. Na ta način lahko s skupnim sodelovanjem oba sveta ustrezno povežemo in prepletemo in dosežemo optimalne rezultate. Kontaktirajte nas, da se pogovorimo, kako zagotoviti, da bo obdelava osebnih podatkov v celoti zakonita.

6 Delovno pravo

Področje delovnega prava je zaradi svoje funkcije varstva delavca specifično regulirano, zato je pravilno razumevanje njegovih določb ključno za sprejemanje zakonitih in smiselnih odločitev. Kakšno vrsto pogodbe o zaposlitvi skleniti, kako ustrezno oblikovati konkurenčno klavzulo, kako ustrezno oblikovati in kdaj sprejeti splošne akte delodajalca, kako ustrezno zagotoviti pravice delavcev, kdaj ter ob kakšnih pogojih je odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita, kaj se zgodi v primeru prenosa podjetja ali dela podjetja, je zgolj nekaj izmed vprašanj, ki se lahko pojavijo. Obrnite se na nas, da vam morebitne dileme pomagamo razrešiti in zagotoviti, da bodo vaše odločitve smiselne in zakonite. 

7 Nepremičnine

Nepremičninski projekti so lahko bolj ali manj zapleteni, pri vsakem pa je pomembno, da so interesi vseh udeleženih ustrezno zavarovani. Investitorjem in drugim udeleženim svetujemo v vseh fazah nepremičninskih projektov. Zastopamo vas v pogajanjih, pri skrbnih pregledih, pripravimo ustrezno pogodbeno in drugo dokumentacijo (investicijske, gradbene in druge pogodbe, nakupno dokumentacijo ipd.), zastopamo vas v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja itd.

Pravo intelektualne lastnine

Intelektualna lastnina postaja ena najpomembnejših prednosti v tehnoloških in kreativnih panogah.

Blagovne in storitvene znamke

Avtorske in sorodne pravice

Modeli in industrijski vzorci

Podpora za digitalne storitve in fintech

Razvijate inovativno spletno aplikacijo ali storitev? Ali pa delujete na področju hitro rastočega fintech-a in uporabe blockchain tehnologije?

Spletni produkti in vzhajajoče digitalne tehnologije zahtevajo dobro komunikacijo med dvema svetovoma – digitalnim in pravnim. Skupaj ju povezujemo.

Kontaktirajte nas za brezplačen posvet, da se pogovorimo, kako vam lahko pomagamo.

Fintech, blockchain in tokenizacija

Obdelava podatkov in marketing

Spletne strani in trgovine

Spletne storitve in aplikacije

Želite prejemati uporabne vsebine?

Če želite, vam bova pošiljala vsebine z odgovori na pravna in davčna vprašanja in izzive.

 

Uspešno ste se naročili na prejemanje uporabnih vsebin.